Het heden kan niet zonder het verleden. 2

Tot 12 November 1954 heb ik gewerkt bij Hollander's verfhandel, waarna ik een andere werkkring heb opgezocht n.l .NV Confectiefabriek "Groningen" waar ik werkzaam was op de verkoopafdeling. Hier heb ik gewerkt tot Maart 1955.Door problemen thuis waar ik niets aan doen kon, ben ik met medewerking van mijn Moeder liftend naar Rotterdam gegaan.Ik had een monsterboekje voor de scheepvaart en wilde een baantje zoeken op een schip.Mijn ouders hadden in de oorlogstijd een familie die lopend uit Schiedam naar Zwolle kwam geholpen, dat was de fam.Kempers. Ik kon bij de Fam.Kempers tijdelijk blijven tot ik een baan had op een schip.Familie Kempers hadden een dochter en een zoon en daar heb ik fijne tijd gehad, wij speelden o.a.op een stuk braak liggend terrein wat vlak bij de Ver.Glasfabrieken in Schiedam was.Ik zou het heel erg leuk vinden om nog eens wat van de Fam.Kempers (de klinderen) te horen, maar ja het is al weer 52 jaar geleden.De heer Kempers werkte als schilder in het havengebied te Rotterdam en kon mij helpen bij het zoeken van een schip. Ik kwam terecht bij NV Maatschappij vrachtvaart Rotterdam en ik kon mij aanmonsteren op het m.s. Tamo,waar ik als koksmaatje kon beginnen.De Tamo ging van Rotterdam naar Hamburg en vandaar vertrokken we naar Zuid Amerika.Zo kwamen we o.a. in Rio de Janeiro, maar ook in Montevideo. De zeereis is mij niet goed bevallen, ben behoorlijk zeeziek geweest en dit was mijn eerste maar ook mijn laatste zeereis als werknemer.

 

<-Vorige Pagina
Volgende pagina ->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Tamo Rio de Janeiro

Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?
De Tweede Wereldoorlog begon feitelijk in 1939 met de inval in Polen.
Maar er was al wél iets aan vooraf gegaan...
Voorheen, in maart 1936, had Hitler reeds het Rijnland (het land ten westen van de Rijn, wat voor de Eerste Wereldoorlog tot Duitsland behoorde) ingenomen.
Later, in maart 1938, annexeerde (= inlijven) Duitsland Oostenrijk. Maar Oostenrijk wilde graag deel uitmaken van Duitsland.
Twee weken na de inlijving van Oostenrijk (maart 1938) roept Hitler Henlein, de leider van de SDP (Sociaal Democratische Partij), bij zich. Hij krijgt gedetailleerde richtlijnen hoe er verder naar een crisis moet worden toegewerkt. De SDP moet zodanige eisen stellen dat die onaanvaardbaar zijn voor de Tsjechische regering.
Zo gebeurt. Er worden incidenten uitgelokt (= in scène gezet) waarbij verschillende doden vallen.
Begin mei 1938 geeft de Tsjechische regering toe op een belangrijk punt: Henlein krijgt volmacht om zelf voor de ordehandhaving in Sudetenland (westelijk Tsjechoslowakije) in te staan.

 

De oorlogsjaren 1940 - 1945

Ik weet nog goed hoe de vliegtuigen s'nachts over ons huis vlogen richting Duitsland het gedreun van de vliegtuigmotoren was goed te horen daar ik op zolder sliep. Het zolderraampje was afgeplakt met papieren plakband om te voorkomen dat de ruit eruit zou vallen door het gedreun.We mochten s'avonds zo min mogelijk licht aan doen, en de gordijnen moesten goed dicht blijven, het was een beetje griezelig spannende tijd.Mijn ouders hadden voldoende eten in huis en dat kwam doordat mijn vader die een lederwarenfabriek had aan het Koewegje te Zwolle producten had die mijn twee oudste broers gingen ruilen bij de boeren. Zo hadden wij vaak veel gasten zo ook de Fam. Kempers uit Schiedam die lopend vanuit Schiedam naar Zwolle kwamen.Om eten te krijgen werd vrij snel distributie ingevoerd, want je kon levensmiddelen niet meer vrij kopen, maar men kreeg per persoon bonnen..De bonnen geven recht op een bepaalde hoeveelheid. Er werden steeds meer goederen onder het bonsysteem gebracht.Voor de kinderen werden extra bonnen beschikbaar gesteld voor voedsel-textiel en schoenen. Ik kan mij ook de gaarkeuken aan de Blijmarkt een grijs houten gebouw goed voor de geest halen, het was vlak bij het postkantoor.

Distributie stamkaart

Deze Distributie stamkaart moest men gebruiken in combinatie met bonnen, en was tevens het bewijs van opneming in het bevolkingsregister.

 

 

 

Bonnenvelletje "Voedingsmiddelen"

 

Een velletje bonnen, te gebruiken in combinatie met de distributie stamkaart.

Knipsel uit Het Rijk der Vrouw 1943

 

 

 

Ook in Duisland ging alles op de bon

 

Stationsemplacement Zwolle gezien vanaf de Hogespoorbrug hier hadden de Duitsers een afweergeschut staan, en over deze brug heb ik zo hard gelopen naar huis toen we kolen wilden pakken vanaf de wagons.Aan de ander kant van de brug zag je de Oosterlaan liggen en ik kan mij nog herrinerren dat de Duitse vliegtuigen reepjes zilverpapier dropten en we stonden dan te kijken vanuit de portiek naar de lucht, en zo probeerden de Duitsers het radio verkeer te storen.Als je dan op de brug stond en de passerrende treinen onderlangs gingen verdween je in de stoom.De Hogespoorbrug over het spooremplacement van Zwolle , volgens het bestek bestemd voor voetgangers, handkarren en vee, werd gebouwd in 1883 , en verbond de stad met het toen nog vrijwel volledig agrarische Schelle .Het ontwerp was van jhr. M.J. Schuurbecke Boeije , ingenieur in dienst van de Staatsspoorwegen . Deze paste voor de overspanning lensliggers toe, een constructie die door de Duitse ingenieur F.A. von Pauli omstreeks 1855 was ontwikkeld.Uit overwegingen van minimalisering van materiaalgebruik bedacht deze een vakwerkligger waarbij de krachten over de gehele lengte van de ligger min of meer gelijk zijn. Bij de Zwolse brug hebben de liggers een zuivere paraboolvorm, die met drie overspanningen van elk ongeveer 36 meter het emplacement overbruggen.

Bijzonder is verder dat de brug, in tegenstelling tot veel andere kunstwerken uit die tijd, door een Nederlands constructiebedrijf, de firma H. Dalhuisen in Kampen is gebouwd. Ten behoeve van de elektrificatie van het spoor zijn de jukken en de landhoofden waar de brug op rust in de jaren vijftig verhoogd. Bruggen met deze constructie zijn in Nederland sporadisch gebouwd, en de brug bij Zwolle is de enige die nog rest. De brug is een Rijksmonument .

 

Produkten uit de oorlog

Advertenties uit de oorlog

Reklame maken ook in oorlogstijd

 

 

De Groene Amsterdammer 1945