Het heden kan niet zonder het verleden.

      banner

Is er in U leven naast je arbeid of hobby ook nog iets anders wat de mens gelukkig kan maken, jazeker dat is een levend geloof in God en zijn zoon Jezus Christus.Toen mijn zus van 19 jaar in 1945 door TBC is overleden heeft dat op mij een diepe indruk gemaakt waarin haar geloof in God tot opbouw was voor mijn leven.Het lied: Neem Heer mijn beide handen  tot aan de eeuwige stranden mijn ruste vind, was haar lievelings lied.

Zoals u had gelezen was ik van huis uit Ned.Hervormd, het geloofsleven was tot ongeveer 1962 oppervlakkig te noemen.Ik ging wel Zondags zo af en toe naar de kerk met name naar de Broerenkerk en de Jeruzalemkerk in Zwolle. Toen ik in 1963 ging trouwen was dat in de Ned. Herv kerk UItzicht op hoogte tachtig te Arnhem.Een huwelijk beginnen zonder een basis te hebben in het geloof van God de Vader en zijn zoon Jezus leek ons niet goed.Op 2 oktober 2023 waren we 60 jaar getrouwd. Toen we gingen verhuizen naar Zevenaar had ik daar snel kontakt met de Dominee en was mijn verlangen om ouderling te worden, maar dat ging niet direkt. Na mijn belijdenis was mijn geloofs overtuiging toegenomen en het verlangen om mee te bouwen in de gemeente Zevenaar. In dezelfde periode had ik een neutrale bijbelcursus gevolgd waar ik veel heb geleerd. Toen ik na enige tijd ouderling was heb ik mij ingezet in de wijk die mij was toebedeeld, zoals huisbezoek, bidstonden en gesprekgroepen vanuit div.kerken in Zevenaar.Na een periode van ongeveer 4 jaar heb ik de kerk verlaten in verband met verschillende meningen die niet overéén kwamen met de Bijbel.In een brief aan de Kerkraad heb ik geschreven Romeinen 9:33 Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En dat is helemaal uitgekomen.

  

In 1967 had er een omwenteling plaats gevonden in mijn leven doordat mijn zus op 25 jarige leeftijd was overleden en dat kon ik opdat moment niet begrijpen, en was ik opstandig tegen God omdat zo´n jong leven was weg genomen.Je gaat dan denken als God werkelijk bestaat waarom dan dit en dat.Ik kreeg hulp vanuit de Bijbel waar ik o.a. in het boek Job las hoe God de mens helpt. In Job 33 vers 14 staat Want God spreekt op één wijze, of op twee,maar men let daar niet op. Ik merk dat dit ook in mijn leven gebeurt dat God spreekt maar wat doe ik er mee, wij kunnen verlost worden door acht te geven op wat God tot ons te zeggen heeft dat gebeurt door alle daagse dingen die op ons pad komen.Nu ik niet meer naar de kerk ging had ik toch behoefte om Gods woord te horen, ik kreeg kontakt met een vertegenwoordiger die div.agentschappen had in zoetwaren en hij had kontakt met een huis gemeente in Velp.Ben naar een aantal samenkomsten geweest maar kwam tot de ontdekking dat het daar erg misstiek toeging, zo kwam ik ook in Ede terecht waar men o.a een doopdienst had waarvan de leden in witte kleden werden gedoopt. Al met al sprak het mij niet aan tot dat ik werd uitgenodigd door de vertegenwoordiger om eens naar een samenkomst te gaan waar diverse mensen uit verschillende geloofs gemeenschappen samen kwamen. Door het woord en de eenvoud en liefde van de broeders en zusters ben ik ruim 25 jaar bij deze gemeenschap geweest.Toen in 1990 er een opwekking kwam ben ik weggegaan bij deze gemeenschap.Ben dankbaar dat ik het geloof heb behouden en dat ik weet dat Jezus voor mij is geboren en is gestorven. Ga nu naar een kleine gemeente waar we elkaar opbouwen uit Gods woord, want de Bijbel is de ware hulp voor mijn leven.In deze gemeente worden gastspreker uitgenodigd, men heeft geen vaste voorganger die het woord brengt.In de samenkomst is het mogelijk om een getuigenis te geven.Er worden bidstonden gehouden en het Heilig Avondmaal wordt ook gehouden om de 4 weken.De voordienst waarin gezongen wordt en de agenda plus de collecte, is een onderdeel waarin ik om de 14 dagen mag meewerken.

Bent U eenzaam en woont in Almelo en omgeving en zou graag eens een gesprek willen hebben om uit die eenzaamheid te komen bel dan 06-13432781 misschien kan ik u helpen. (vrijblijvend)

PS. Als u die dit leest en kenmerken ziet vanuit u eigen geloofsleven en behoefte zou hebben om over het geloof te willen praten of schrijven dan sta ik daarvoor open. Indien u kennis wilt maken met Gods woord en dat met andere broeders en zusters bent u van harte welkom in de regio Almelo e.o. U kunt kontakt opnemen via e-mail info@grootvaderstijd.net  of info@grootmoederstijd.nl

Financiële druk

Er zijn geloofs gemeenschappen die juist in deze tijd druk uitoefenen op de leden om meer geld beschikbaar te stellen, en dat gaat gepaard met teksten uit de Bijbel die men gebruikt om zo meer geld binnen te krijgen. Men mag niet heersen over broeders en zusters maar dienstbaar zijn met het woord. Natuurlijk moet er geld zijn om het e.e.a te onderhouden, maar dat kan op vrijwillige basis naar ieders vermogen zoals Gods woord het leert. Zij die leiding geven moeten oppassen dat de geest van geldzucht geen ingang mag krijgen in hun gemeenschap. Wees waakzaam !

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *